АХҚО Қаржылық қызметтерді реттеу жөніндегі комитеті кейбір реттелетін қызмет түрлеріне жеңілдетілген рәсімдерді енгізді, деп хабарлайды "Астана" халықаралық қаржы орталығы. 

«Астана» халықаралық қаржы орталығының қаржылық қызметтер көрсетуді реттеу жөніндегі комитеті (AFSA) реттелетін қызметтің жекелеген түрлеріне лицензия алу рәсімдерін жеңілдетеді. Бұл іскери достастық қағидаттары мен тәуекелдерге негізделген қадағалауға қатысты реттеуші ортаны ұдайы дамытуда AFSA-ның жалпы көзқарасын көрсетеді.

Реттелетін алты қызметке қатысты өтініш беру процесі оңайлатылды: (1) инвестициялар бойынша кеңес беру, (2) инвестициялар бойынша мәмілелер жасасу; (3) несие желісі бойынша кеңес беру, (4) несие желісін ұйымдастыру, (5) сақтандыру делдалдығы ( клиенттің ақшасынсыз) және (6) сақтандыру менеджменті.

AFSA өтініш нысанын едәуір жеңілдетті және ықтимал қатысушылардың AFSA процедуралары мен талаптарын жеңілдету туралы сұраныстарынан кейін белгілі бір құжаттаманы ұсыну талаптарын алып тастады.

Жаңа жеңілдетілген өтінім нысаны жоғарыда айтылған реттелетін қызметке бейімделген және AFSA-ға өзінің реттеуші функцияларын орындау үшін қажетті негізгі ақпаратты ұсынады.

Сонымен қатар, AFSA қажетті саясат пен процедураларды (сәйкестік, тәуекелдерді басқару, ҚК/ТҚҚ, бақылау мен процедуралар, бизнестің үздіксіздігі, мүдделер қақтығысы) әзірлеп, АХҚО-да реттелетін қызметті жүзеге асыруға ниет білдірген фирмаларға көмектесетін нұсқаулықтар жасады.

Қағидаттар фирмалардың саясаты мен рәсімдеріне қосылуы керек AFSA-дан күтілетін ең төменгі көрсеткіштерді және негізгі тармақтарды ұсынады.

Сонымен қатар, басшылық ұсынылатын бизнестің түріне байланысты фирманың өзіндік саясатын құру үшін пайдалы болуы мүмкін халықаралық стандарттау органдарының жарияланымдарына сілтемелер ұсынады.

Бұл қадамдар фирмаларға АХҚО-ға қатысу туралы шешім қабылдауға, өздерінің жүйелері мен басқару элементтерін құруға көмектесуге және авторизация процесі арқылы фирмаларға көмектесуге арналған.

(Өтінімнің жеңілдетілген формасына сілтеме)

(Нұсқаулыққа сілтеме)