2020 жылғы қаңтар-желтоқсанда Жалпы ішкі өнімнің (ЖІӨ) нақты көлем индексі (НКИ) (алдын-ала деректер бойынша) өткен жылғы тиісті кезеңімен салыстырғанда 97,4% құрады. ЖІӨ құрылымында тауарлар өндірісінің үлесі 38,6%, қызметтер – 56,0% құрайды.

ЖІӨ-нің атаулы мәні және құрылымы

ЖҚҚ, млн. теңге үлесі Өткен жылға, %-бен
НКИ дефлятор
70 714 083,6 100,0 97,4 104,4
27 504 711,8 38,6 102,0 103,4
3 751 058,2 5,3 105,6 114,4
19 483 948,2 27,3 99,6 102,1
4 269 705,4 6,0 111,2 100,7
39 388 573,7 56,0 94,6 107,8
66 893 285,5 94,6 97,6 105,9
3 820 798,1 5,4 95,2 82,8

ЖІӨ – нарықтық бағалардағы өндіруші-резиденттердің өндірістік қызметінің түпкілікті нәтижесі болып табылады. ЖІӨ-нің НКИ экономикада нақты кезеңдегі тауарлар мен қызметтер өндірісі көлемінің өзгерісін сипаттайды.