Қазақстандық тұрғын үй компаниясы 2022 жылғы қаржылық есебін жариялады.

2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес:

  • Меншікті капитал 2021 жылмен салыстырғанда 2022 жылы 219,8 млрд теңгеден 243,2 млрд теңгеге;
  • Жиынтық актив 1,424 трлн 1,449 трлн теңгеге;
  • Жиынтық міндеттеме 1,205 трлн теңгеден 1,206 трлн теңгеге;
  • Таза пайда 5,2 млрд теңгеден 44,7 млрд теңгеге ұлғайды.
  • Бір акцияның баланстық құны, теңге 12 451,01 теңгеден 13 768,85 теңгеге өсті.