Freedom Holding Corp. 2022 жылғы 30 маусымда аяқталған 2023 қаржы жылының бірінші тоқсанындағы қаржылық нәтижелерін жариялайды.

Көрсетілген кезеңдегі негізгі көрсеткіштер:

1. 2022 және 2021 жылғы бірінші тоқсанда холдингтің кірісі тиісінше 227 млн және 46 млн долларды құрады. Табыстың 81 миллион долларға немесе 56%-ға артуы негізінен мыналарға байланысты болды:

  • Клиенттік шоттардың санының ұлғаюы және бизнестің кеңеюі (белсенді клиенттер мен транзакциялар санының өсуі) есебінен комиссиялық және комиссиялық кірістердің 36%, яғни 97 млн ​​доллардан 132 млн долларға дейін өсуі;
  • сауда портфелінің жалпы көлемінің және ондағы облигациялар санының ұлғаюымен, берілген несиелердің сондай-ақ акциялар санының ұлғаюымен байланысты пайыздық кірістің 96% немесе 25 млн доллардан 49 млн долларға дейін өсуі;
  • сақтандыру операцияларының ұлғаюына байланысты сақтандыру қызметінен кірісі 71%, яғни 14 млн доллардан 24 млн долларға дейін өсуі.

2. Холдингтің шығындары келесі себептерге байланысты 71 миллион долларға немесе 84% өсті:

  • 32 млн долларға операциялық шығыстардың ұлғаюы холдинг қызметінің кеңеюі, қызметкерлерді жалдау, өтемақы шығындары, негізгі қызметкерлерге шектеулі үлестік гранттар беру, жарнамалық, қайырымдылық және демеушілік шығыстардың ұлғаюы нәтижесінде еңбекақы төлеу шығындарымен байланысты;
  • пайыздық шығындардың 29 млн долларға өсуі бағалы қағаздар бойынша РЕПО келісімдері және депозиттер бойынша сыйақы бойынша шығыстар есебінен қысқа мерзімді қаржыландырудың ұлғаюына байланысты болды, бұл клиенттердің депозиттік шоттарының ұлғаюының нәтижесі.

3. 2022 және 2021 жылғы 30 маусымда аяқталған үш ай ішінде:

  • Холдингтің таза пайдасы тиісінше $59 млн және $55 млн құрады;
  • Холдингтің 59,5 млн акцияларының орташа алынған саны негізінде есептелген бір акцияға шаққандағы кіріс тиісінше $0,99 және $0,93 құрады;
  • Басқа жиынтық кіріс тиісінше $83 млн және $59 млн құрады.

4. 2022 жылғы 30 маусымда аяқталған үш ай ішінде Холдингтің активтері мен міндеттемелері тиісінше 620 миллион долларға және 559 миллион долларға өсті.

2022 жылғы 30 маусымдағы жағдай бойынша холдингтің брокерлік клиенттік шоттарының саны 479 мыңды құрады, бұл 2022 жылғы 31 наурыздағы деңгейден 69 мыңға немесе 17% артық.