Транстелеком АҚ 2021 жылғы қаржылық есебін жариялады. 

2021 жылы Транстелеком компанияның меншікті капиталы 31 млрд теңгеден 2021 жылы 35,8 млрд теңгеге өссе, жиынтық активтері 174,5 млрд теңгеден 198,7 млрд теңгеге жетсе, міндеттемелері 143,5 млрд теңгеден 162,8 млрд теңгеге артты. 

2020 жылы компанияның таза табысы 3,9 млрд теңге болса, 2021 жылы таза 4,8 млрд теңге болды.

Компанияның 2021 жылға қаржылық есеп берушілігінің аудитін "Эрнст энд Янг"ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есеп берушілік 2021 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша "Транстелеком" АҚ-ның қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ҚЕХС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған жыл үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі қатынастарда анық көрсетеді.