Қазхром трансұлттық компаниясы 2022 жылғы шоғырландырылған қаржылық есебін жариялады.

2022 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес:

  • Меншікті капитал 2022 жылы 2021 жылмен салыстырғанда 542 млрд теңгеден 204,1 млрд теңгеге азайды.
  • Жиынтық активтер 1,669 трлн теңгеден 1,538 трлн теңгеге азайды.
  • Жиынтық міндеттемелер керісінше 1,127 трлн теңгеден 1,333 трлн теңгеге көбейді.
  • Сату 1 трлн теңгеден 1,3 трлн теңгеге өсті.
  • Жалпы табыс 600,7 млрд теңгеден 700 млрд теңгеге өсті.
  • Таза пайда 434,6 трлн теңгеден 485,9 млрд теңгеге көбейді.
  • Алайда жай акцияның баланстық құны 5 391 теңгеден 2 009 теңгеге күрт арзандады.