2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша зейнетақы активтерінің жалпы көлемі шамамен 17 228,7 млрд теңге болды. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері – 17 216,9 млрд теңге. ИПБ басқаруындағы зейнетақы активтері 11,8 млрд теңге.  

ҚРҰБ басқаруындағы зейнетақы активтерінің инвестициялық портфелі

2023 жылғы 1 қазандағы зейнетақы активтерін ҚРҰБ инвестициялауының негізгі бағыттары мынадай:

 • ҚР Қаржы министрлігінің мемлекеттік бағалы қағаздары – 47,2%
 • квазимемлекеттік компаниялардың облигациялары – 10%
 • Қазақстан Республикасының екінші деңгейдегі банктерінің облигациялары – 5,02%
 • шет мемлекеттердің МБҚ – 4,1%
 • ҚРҰБ депозиттері – 3%
 • халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары – 2,2%. 

Зейнетақы активтері есебінен сатып алынған қаржы құралдары номиналданған валюталар бөлінісіндегі инвестициялық портфель 2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша мынадай сипатқа ие:

 • ұлттық валютадағы инвестициялар – 68,2%
 • АҚШ долларында – 31,8%.  

Алынған кірістің құрылымын талдаудан бағалы қағаздар бойынша сыйақы түріндегі кірістер:

 • оның ішінде орналастырылған салымдар мен "кері РЕПО" операциялары бойынша және бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түскен кірістер 1 069,8 млрд теңге
 • ыртқы басқарудағы активтер бойынша – 239,9 млрд теңге
 • шетел валютасын қайта бағалаудан түскен кірістер – 89 млрд теңге
 • өзге кірістер – 3,9 млрд теңге болды. 

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ шетел валюталары бағамдарының құбылмалылығы мен қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан 2023 жылдың басынан бері есептелген, 01.10.2023 ж. жағдай бойынша инвестициялық кіріс – 1 402,6 млрд теңге.  

Салымшылардың (алушылардың) шоттарына бөлінген БЖЗҚ зейнетақы активтерінің кірістілігі ағымдағы жылдың 9 айында инфляция мөлшері 7,2% болғанда, 8,9% көрсетті.

Бұл ретте 2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша БЖЗҚ салымшылары (алушылары) үшін зейнетақы активтерінің табыстылығы соңғы 12 айда (2022 жылғы қазаннан 2023 жылғы қыркүйекке дейін) 10,14% болды.

Инвестициялық портфельді басқарушылар

ИПБ басқаруындағы қаржының жалпы көлемі – 11,8 млрд теңге.  

01.10.2023 ж. жағдай бойынша «Jusan Invest» АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері 4,5 млрд теңге болды.  

Компанияның ең маңызды салымдары:

 • ҚР ҚМ МБҚ – 32,4%
 • Exchange Traded Funds (ETF) пайлары – 27%
 • ҚРҰБ ноттары – 23,7%
 • «кері РЕПО» – 10,4%
 • шет мемлекеттердің МБҚ – 6,4%. 

Атап кетейік, портфельдің 66,5% теңгемен; 33,5% – АҚШ долларымен ұсынылған. 

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде, сондай-ақ, шетел валюталары бағамдарының құбылмалылығы және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі салдарынан жыл басынан бері 2023 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша есептелген инвестициялық кірістің мөлшері 392 млн теңгеге жетті. Зейнетақы активтерінің ағымдағы жылдың 9 айындағы кірістілігі – 9,3%.

01.10.2023ж. жағдай бойынша "Halyk Global Markets" АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері – 2,6 млрд теңге.

Портфель құрылымындағы негізгі инвестициялар:

 • ҚРҰБ ноттары – 27,8%
 • ҚР квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 15,9%
 • "кері РЕПО" (күнтізбелік 90 күннен аспайтын) – 12,4%
 • МҚҰ облигациялары – 10,7%
 • шет мемлекеттердің орталық үкіметтері шығарған, мемлекеттік мәртебесі бар бағалы қағаздар – 8,4%
 • шетелдік эмитенттердің үлестік құралдары (ETF пайлары) – 7,7%.  

Ұлттық валютадағы инвестициялар портфельдің 75,7%, АҚШ долларымен 24,3% болды.

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде 2023 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша жыл басынан есептелген инвестициялық кірістің мөлшері – 347,4 млн теңге. Зейнетақы активтерінің ағымдағы жылдың 9 айындағы кірістілігі – 13,5%.

"BCC Invest" АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері – 1,9 млрд теңге. 

Инвестициялардың негізгі бағыттарының ішінде мыналарды бөліп көрсетуге болады:

 • ҚР мемлекеттік облигациялары – 26%
 • Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 20,4%
 • пайлар (индекстерге ETF) – 7%
 • МҚҰ облигациялары – 4,6%
 • ҚР резидент эмитенттерінің корпоративтік облигациялары – 4,2%.  

Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 81,8%, АҚШ долларымен – 18,2% инвестицияланды.

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде 2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша жыл басынан есептелген инвестициялық кіріс  мөлшері 157,2 млн теңгеге жетті. Зейнетақы активтерінің ағымдағы жылдың 9 айындағы кірістілігі – 10,2%. Есептелген инвестициялық кірістің көп бөлігі «кері РЕПО» операциялары бойынша сыйақыдан және бағалы қағаздарды нарықтық қайта бағалаудан түсті. 

2023 жылдың 1 қазанында "Сентрас Секьюритиз" АҚ сенімгерлік басқаруындағы БЖЗҚ зейнетақы активтері – 927,1 млн теңге.

 • Активтердің 57,28%-ы ҚР ҚМ МБҚ-на инвестицияланды
 • инвестициялық шоттардағы ақшалай қаражат 11,5%
 • «кері РЕПО» – 10,7%
 • Қазақстан Республикасының ұйымдары шығарған акциялар мен депозитарлық қолхаттар – 8,8%
 • квазимемлекеттік ұйымдардың облигациялары – 9,6%. 

Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 78,2%, АҚШ долларымен 21,8% инвестицияланды.

Инвестициялық қызмет және қаржы құралдарының нарықтық құнының өзгеруі нәтижесінде жыл басынан бері есептелген инвестициялық кіріс мөлшері  2023 жылдың 1 қазанындағы жағдай бойынша 80,6 млн теңге болды. Зейнетақы активтерінің 9 айдағы кірістілігі – 8,2%.

2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша "Halyk Finance "Қазақстан Халық Банкі  ЕҰ" АҚ сенімгерлік басқаруындағы зейнетақы активтері – 1 891,7 млн теңге. 

Портфель құрылымындағы инвестициялар мынадай:

 • ҚРҰБ ноттары – 26,3%
 • ҚР ҚМ МБҚ – 25,9%
 • Қазақстан Республикасының квазимемлекеттік ұйымдарының облигациялары – 21,2%
 • "кері РЕПО" (күнтізбелік 90 күннен аспайтын) – 9,3%
 • Exchange Traded Funds (ETF) пайлары – 4,2%
 • шет мемлекеттердің МБҚ – 4,1%.

Ұлттық валютадағы құралдарға портфельдің 86,5%, евро валютасында – 0,5%, АҚШ долларында – 13% инвестицияланды. 

Инвестициялық қызметтің нәтижесінде 2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша жыл басынан есептелген инвестициялық кіріс  мөлшері 57,3 млн теңгеге жетті. Зейнетақы активтерінің кірістілігі ағымдағы жылдың 9 айында – 12,1%.