Қазақстан темір жолы Ұлттық Компаниясы АҚ 2021 жылғы аудиторлық есебін жариялады. 

2021 жылдың 31 желтоқсанындағы аудиттелген деректерге сәйкес, компанияның меншікті капиталы 1,3 млрд доллар болды, 2020 жылы көрсеткіш 1,14 млрд доллар еді. 

Ал жиынтық активтері 2020 жылғы 3,37 млрд доллардан 2021 жылы 3,6 млрд долларға жетті. 

Жиынтық міндеттемелері де тиісінше 2,23 млрд доллардан 2,33 млрд долларға өсті. 

Таза пайда 16 млн доллардан 120 млн долларға бір-ақ өсті. 

Осы уақытта акция құны 2218 теңгеден 2470 теңгеге қымбаттады.

Компанияның 2021 жылға қаржылық есеп берушілігіне аудитін "КПМГ Аудит" ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес шоғырландырылған қаржылық есептілік 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша "Қазақстан Тұрғын Үй Компаниясы" АҚ және оның еншілес ұйымдарының шоғырландырылған қаржылық жағдайын, сондай-ақ олардың шоғырландырылған қаржылық нәтижелерін және ХҚЕС-ке сәйкес көрсетілген күнге аяқталған жыл үшін ақша қаражатының шоғырландырылған қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді.