2023 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша қор нарығын капиталдандыру 2023 жылғы тамыз айында 1,6 трлн теңгеге немесе 4,3% ұлғайып, 38,5 трлн теңгені құрады (2023 жылдың басынан бастап – 8,3% өсті).

Акциялар нарығын капиталдандыру негізінен индекстік компаниялар акциялары бағасының өсуі есебінен 5,7% немесе 1,4 трлн теңгеге 25,3 трлн теңгеге дейін ұлғайды (2023 жылдың басынан бастап – 19,6% өсті).

KASE индексі 2023 жылғы тамызда 3 866,1 тармаққа дейін 4,3% өсті (2023 жылдың басынан бастап – 18,9%-ға өсті). 

Корпоративтік облигациялар нарығы 2023 жылғы  тамызда 1,6% немесе 203,7 млрд теңгеге 13,2 трлн теңгеге дейін ұлғайды (2023 жылдың басынан бастап – 8,3% төмендеді).

Биыл тамыз айында корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығының көлемі 88,3 млрд теңгені құрады, бұл 2023 жылғы алдыңғы аймен салыстырғанда 2,3 есе немесе 50,5 млрд теңгеге артық.

2023 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша KASE сауда-саттық тізімдерінде 92 эмитенттің корпоративтік облигацияларының 371 шығарылымы болды.

2023 жылғы тамызда KASE-де корпоративтік облигациялармен сауда-саттық көлемі 54,5% немесе 50,0 млрд теңгеге 141,7 млрд теңгеге дейін  ұлғайды.

«KASE Global» секторында 45 түрлі акция және 14 шетелдік эмитенттің ETF акциялары болды. «KASE Global» секторындағы сауда-саттық көлемі 2023 жылғы тамызда өткен аймен салыстырғанда 27,4% немесе 2,9 млрд теңгеге  азайып, 7,6 млрд теңгені құрады.

KASE-де саудаланатын мемлекеттік борыш 2023 жылғы тамызда 0,5% немесе 134,2 млрд теңгеге 25,3 трлн теңгеге дейін азайды.

2023 жылғы тамыз айының қорытындысы бойынша KASE-де мемлекеттік бағалы қағаздармен сауда-саттықтың жиынтық көлемі бір айда 54,2% немесе 534,1 млрд теңгеге азайып, 451,1 млрд теңгені құрады. Мемлекеттік бағалы қағаздардың бастапқы нарығындағы сауда-саттық көлемі 62,0% немесе 397,9 млрд теңгеге 243,6 млрд теңгеге дейін азайды.

2023 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша ұжымдық инвестициялар нарығында 48 инвестициялық пай қоры жұмыс істеді, оның ішінде 24 аралық, 23 жабық және 1 ашық пай қоры.

Ұжымдық инвестициялар нарығында басқарудағы активтер негізінен  ҚР эмитенттерінің (6,7 млрд теңгеге немесе 3,5%) және шетелдік эмитенттердің (0,8 млрд теңгеге немесе 2,1%) мемлекеттік емес бағалы қағаздар портфелінің өсуі есебінен биыл тамызда 8,3 млрд теңгеге немесе 2,9% ұлғайып, 2023 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша 289,8 млрд  теңгені құрады.

2023 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша 253,7 млрд теңгені немесе инвестициялық пай қорларының жиынтық активтерінің 87,5%-ын бағалы қағаздар портфелі құрады.

Биыл тамызда инвесторлар санының өсуі жалғасты. Депоненттер клиенттерінің қосалқы шоттарының саны 686 869 қосалқы шотқа дейін 57-ге немесе 0,01% өсті (2023 жылдың басынан бері 24,8% немесе 137 мың қосалқы шотқа өсу).

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың активтері негізінен нарық қатысушыларының бірінің контрагенттер алдындағы міндеттемелерін өтеу нәтижесінде биыл тамызда 5,0% азайып (2023 жылдың басынан бастап 26,5% өсті), 2023 жылғы 1 қыркүйектегі жағдай бойынша 732,6 млрд теңгені құрады. 2023 жылғы тамызда міндеттемелер 10,3% 284,5 млрд теңгеге дейін төмендеді (2023 жылдың басынан бері 64,1% өсті). Меншікті капитал 1,4%, 448,1 млрд теңгеге дейін азайды (2023 жылдың басынан бастап 10,5% өсті).