2024 жылғы ақпанда екінші деңгейдегі банктер экономикаға берген кредиттер АҚШ долларының теңгеге қатысты 0,6%-ға нығаюы аясында валюталық қайта бағалау нәтижесінде 2,1%-ға 28,4 трлн теңгеге дейін (2024 жылдың басынан бері 1,8%-ға өсу), оның ішінде ұлттық валютада 2,0%-ға, 26,3 трлн теңгеге дейін, шетел валютасында 3,0%-ға 2,2 трлн теңгеге дейін ұлғайды. Нәтижесінде кредиттердің теңгемен үлес салмағы 2024 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша 92,4%-ды құрады.

Бизнес субъектілеріне берілетін кредиттер 2024 жылғы ақпанда 1,8%-ға 11,2 трлн теңгеге дейін ұлғайды (2024 жылдың басынан бері 0,6%-ға төмендеу). Олардың құрылымында заңды тұлғаларға берілетін кредиттер 1,5%-ға 9,5 трлн теңгеге дейін өсті (2024 жылдың басынан бері 1,4%-ға төмендеу). Оның ішінде ШОБ субъектілеріне қарыздар 0,5%-ға 5,6 трлн теңгеге дейін, ірі бизнеске қарыздар 3,0%-ға 4,0 трлн теңгеге дейін ұлғайды.

Дара кәсіпкерлерге берілетін кредиттер бір айда 3,2%-ға 1,6 трлн теңгеге дейін ұлғайды (2024 жылдың басынан бері 4,9%-ға өсу).

2024 жылғы ақпанда бизнес субъектілеріне 2,6 трлн теңге сомасына жаңа қарыздар берілді, бұл 2023 жылдың тиісті кезеңімен салыстырғанда 42,0%-ға артық.

Халыққа берілген кредиттер 2024 жылғы ақпанда 2,2%-ға ұлғайып, 17,2 трлн теңгені құрады (2024 жылдың басынан бері 3,4%-ға өсу). Халыққа берілген кредиттердің өсуі ипотекалық кредиттеудің 1,3%-ға 5,4 трлн теңгеге дейін ұлғаюына, сондай-ақ тұтынушылық қарыздардың 2,7%-ға 10,7 трлн теңгеге дейін өсуіне байланысты.

2024 жылғы ақпанда бизнес субъектілеріне ұлттық валютада берілген кредиттер бойынша сыйақының орташа алынған мөлшерлемесі 19,5%-ды (2024 жылғы қаңтарда– 19,9%), халыққа қатысты – бөліп төлеу бойынша берілген қарыздар үлесінің ұлғаюы нәтижесінде 17,5%-ды (2024 жылғы қаңтарда – 19,8%) құрады.

Кредит портфелінің сапасы тұрақты болып қалып отыр. 2024 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша банк секторы бойынша мерзімі өткен берешегі 90 күннен асатын қарыздар деңгейі (NPL 90+) несие портфелінің 3,0%-ын немесе 906 млрд теңгені құрады (2024 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша – 2,9% немесе 863 млрд теңге).

ШОБ-ты есептегенде заңды тұлғалардың портфелінде NPL90+ қарыздарының деңгейі 2,3%-ды немесе 284 млрд теңгені, жеке тұлғалардың портфелінде 3,6%-ды немесе 622 млрд теңгені құрады. Жұмыс істемейтін қарыздарды провизиялармен өтеу жоғары деңгейде сақталып, 73,9%-ды құрайды (01.01.2024ж. – 75,9%).