2023 және 2022 жылдардың 30 қыркүйегінде аяқталған үш айда Freedom Holding Corp. табысы тиісінше 435,6 млн доллар және 180,1 млн доллар болды. Есепті кезеңдегі түсім 2022 жылдың 30 қыркүйегінде аяқталған тоқсанға қарағанда айтарлықтай жоғары болды. Бұл негізінен пайыздық кірістердің, сауда бағалы қағаздарынан алынатын таза пайданың, екі кезең арасындағы сақтандыру компанияларынан алынатын кірістердің ұлғаюына және екі кезең арасындағы комиссиялық кірістердің ұлғаюына байланысты. 

Осы тоқсанда 142% немесе 255,5 млн доллар табыстың негізгі өзгерістері мынадай факторларға байланысты болды: 

  • Холдингтің пайыздық табысы 261% немесе 154,1 млн долларға артты. Өткен тоқсандағыдай, бұл бағалы қағаздардың меншікті портфелінің, сондай-ақ берілген банк қарыздарының ұлғаюына байланысты. Екінші тоқсанда брокердің клиенттері маржиналды несиелеу арқылы өз позицияларын қаржыландыра отырып, белсендірек сауда жасауды жалғастырды.
  • Сатылымдағы бағалы қағаздарынан түскен таза пайда 464% немесе 41,8 млн долларға ұлғайды. Есепті кезең ішінде Freedom Holding Corp. сатылымдағы бағалы қағаздары бойынша 41,1 млн доллар мөлшеріндегі пайдаға ие болды. Осы пайданың басым бөлігі Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің борыштық бағалы қағаздарын сату есебінен түсті. Сондай-ақ холдингтің 2023 жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдайға сәйкес сатылмаған бағалы қағаздар бойынша позицияларға байланысты жүзеге асырылмаған таза пайдасы 9,7 млн доллар болды. Бұл пайданың басым бөлігі жоғарыда аталған министрліктің және «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ борыштық бағалы қағаздарына тиесілі.
  • Сақтандыру қызметінен түскен кіріс бизнестің осы бағытының кеңеюіне байланысты 121% немесе 31,8 млн долларға өсті.
  • Комиссиялық табыс 34% немесе 28,5 млн долларға өсті, бұл екі тоқсан арасындағы кезеңде холдингтің операциялық қызметінің жалпы өсуіне байланысты. Сонымен қатар бұл өсімге Paybox Technologies және оның еншілес компанияларында төлемдерді өңдеуден алынған табыс және төлем карталарына қызмет көрсету көлемінің ұлғаюына байланысты Freedom Bank банк қызметтерінен комиссиялық кірістердің артуы әсер етті.

2024 жылдың екінші тоқсанында Freedom Holding Corp. шығыны 154% немесе 182,6 млн долларға ұлғайды. Бұған пайыздық шығыстардың ұлғаюы ықпал етті. Оған бизнестің белсенді дамуы мен холдингтің кіріс әкелетін қызметі, сондай-ақ компанияларды сатып алу жөніндегі мақсаттардың ықпалдасуы себебінен жалақы мен сыйлықақының өсуі себеп болды. 

Шығынның өзгеруіне әсер еткен басты критерийлер:

  • пайыздық шығыстардың 98,5 млн долларға немесе 241% ұлғаюына  осындай қаржыландыру көлемінің кеңеюіне байланысты РЕПО келісімдері арқылы қысқа мерзімді қаржыландыру бойынша олардың ұлғаюы, сондай-ақ клиенттердің депозиттері бойынша пайыздық шығыстардың өсуі әсер етті; 
  • жалақы мен бонустарға жұмсалатын шығыстардың 22,8 млн немесе 132% өсуі холдинг қызметінің кеңеюіне және тұтастай алғанда жалдау мен сатып алу есебінен жұмыс күшінің артуына байланысты болды;
  • Холдингтің таза пайдасы 115,4 млн долларға жетті. Акциялардың 58,5 млн данадағы орташа өлшемді санынан есептелген бір FRHC акциясына шаққандағы пайда 1,97 доллар болды. Басқа жиынтық кіріс 10,3 млн доллардан 87,8 млн долларға дейін ұлғайды.

Холдингтің активтері 2023 жылдың 31 наурызымен салыстырғанда 40% – 5,085 млн доллардан 7,138 млн долларға дейін өсті. Міндеттемелер 44% – 4,314 млн доллардан 6,224 млн долларға дейін ұлғайды.

2023 жылдың 30 қыркүйегіндегі жағдай бойынша холдингтің брокерлік клиент шоттарының саны 434 мыңға жетті, бұл күнтізбелік жылдың 30 маусымындағы брокерлік клиенттік шоттардың санымен салыстырғанда 35 мыңға немесе 9% көп.