Резиденттердің депозиттік ұйымдардағы депозиттері 2024 жылғы ақпанда негізінен жеке тұлғалар депозиттерінің 1,4%-ға 18,6 трлн теңгеге дейін өсуі нәтижесінде 1,0%-ға 34,1 трлн теңгеге дейін ұлғайды. Заңды тұлғалардың депозиттері бір айда 0,6%-ға 15,5 трлн теңгеге дейін өсті.

Ұлттық валютадағы депозиттер 2024 жылғы ақпанда 0,7%-ға 26,1 трлн теңгеге дейін, шетел валютасында 2,1%-ға 8,0 трлн теңгеге дейін ұлғайды. Нәтижесінде 2024 жылғы 1 наурыздағы жағдай бойынша долларландыру деңгейі 23,4%-ды құрады (2024 жылдың басында – 23,2%).

Банктік емес заңды тұлғалардың ұлттық валютадағы мерзімді депозиттері бойынша орташа алынған сыйақы мөлшерлемесі 2024 жылғы ақпанда 14,0%-ды (2024 жылғы қаңтарда – 14,3%), жеке тұлғалардың депозиттері бойынша 13,6%-ды құрады (2024 жылғы қаңтарда – 14,0%).