Банк ЦентрКредит 2024 жылдың 26 сәуірінде өткен акционерлердің жылдық жалпы жиналысының шешімдерін  хабарлады.

Акционерлер келесі шешімдерді қабылдады:

  • Банктің 2023 жылғы аудиттелген шоғырландырылған және жекелеген жылдық қаржылық есеп берушілігі бекітілсін;
  • 2023 қаржы жылы үшін Банктің жай акциялары бойынша дивидендтер төлеу;
  • 2023 жылдағы таза кіріс сомасы 135 246 млн теңге банктің бөлінбеген пайдасының шотында қалдыру.