Қор нарығын капиталдандыру 2023 жылғы қазан айында  668,3 млрд теңгеге немесе 1,6%-ға азайып, 2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша 40,1 трлн теңгені құрады (2023 жылдың басынан бастап – 12,5%-ға өсу).

Акциялар нарығын капиталдандыру негізінен индекстік компаниялар акциялары бағасының төмендеуі есебінен 2,6%-ға немесе 706,3 млрд теңгеге 26,3 трлн теңгеге дейін азайды (2023 жылдың басынан бастап – 24,1%-ға өсу).

KASE индексі 2023 жылғы қазанда 4 035,1 тармаққа дейін 1,7%-ға төмендеді (2023 жылдың басынан бастап – 24,1%-ға өсу). 2023 жылғы  1 қарашадағы жағдай бойынша «Қазақстан қор биржасы» АҚ (бұдан әрі – KASE) сауда тізімдерінде 84 эмитенттің 99 түрлі  акциясы болды. Ағымдағы жылғы қазанда акциялармен сауда-саттық көлемі негізінен «Қазақтелеком» АҚ, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ және «Қазақстан Халық Банкі» АҚ акцияларымен сауда-саттық көлемінің төмендеуі есебінен бір айда 55,4%-ға немесе 33,9 млрд теңгеге азайып, 27,2 млрд теңгені құрады.

Корпоративтік облигациялар нарығы 2023 жылғы  қазанда 0,3%-ға немесе 38,0 млрд теңгеге 13,8 трлн теңгеге дейін ұлғайды (2023 жылдың басынан бастап – 4,4%-ға төмендеу).

Ағымдағы жылғы қазан айында корпоративтік облигациялардың бастапқы нарығының көлемі 20,3 млрд теңгені құрады, бұл алдыңғы аймен салыстырғанда 95,4%-ға немесе 420,8 млрд теңгеге аз.

2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша KASE сауда-саттық тізімдерінде 95 эмитенттің корпоративтік облигацияларының                                    383 шығарылымы болды.

2023 жылғы қазанда KASE-де корпоративтік облигациялармен сауда-саттық көлемі 83,1%-ға немесе 434,2 млрд теңгеге 88,4 млрд теңгеге дейін  азайды.

«KASE Global» секторында 45 түрлі акция және  шетелдік эмитенттің 9 ETF акциялары болды. «KASE Global» секторындағы сауда-саттық көлемі бір айда 12,5%-ға немесе 0,3 млрд теңгеге  ұлғайып, 2023 жылғы қазанда 3,1 млрд теңгені құрады.

KASE-де саудаланатын мемлекеттік борыш 2023 жылғы қазанда 26,3 трлн теңгеге дейін 3,2%-ға немесе 821,2 млрд теңгеге ұлғайды.

2023 жылғы қазан айының қорытындысы бойынша KASE-де мемлекеттік бағалы қағаздармен сауда-саттықтың жиынтық көлемі бір айда 3,5%-ға немесе 16,4 млрд теңгеге азайып, 456,8 млрд теңгені құрады. Мемлекеттік бағалы қағаздардың бастапқы нарығындағы сауда-саттық көлемі 6,3%-ға немесе 10,9 млрд теңгеге ұлғайып, 183,6 млрд теңгені құрады 2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша ұжымдық инвестициялар нарығында 50 инвестициялық пай қоры жұмыс істеді, оның ішінде 25 аралық, 24 жабық және 1 ашық пай қоры.

Ұжымдық инвестициялар нарығында басқарудағы активтер негізінен  ҚР эмитенттерінің (1,7 млрд теңгеге немесе 0,9%-ға) және шетелдік эмитенттердің (2,8 млрд теңгеге немесе 7,7%-ға) мемлекеттік емес бағалы қағаздар портфелінің төмендеуі есебінен ағымдағы жылғы қазанда  8,8 млрд теңгеге немесе 2,9%-ға азайып, 2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша 291,0 млрд  теңгені құрады.

2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша  бағалы қағаздар портфелі 253,1 млрд теңгені немесе инвестициялық пай қорларының жиынтық активтерінің 87,0%-ын құрады.

Бағалы қағаздар нарығының институционалдық құрылымында 2023 жылғы 1 қарашадағы жағдай бойынша 39 брокер мен дилер (16 банк және 23 банктік емес ұйым), 11 кастодиан банк, 21 инвестициялық портфельді басқарушы, 3 трансфер-агент, сондай-ақ 3 инфрақұрылымдық ұйым: KASE, KASE клирингтік орталығы және бірыңғай тіркеуші және сауда репозиторийі функцияларын орындайтын Бағалы қағаздардың орталық депозитарийі жұмыс істейді.

2023 жылғы қазанда Орталық депозитарийдің номиналды ұстау жүйесіндегі шоттар саны 4,8%-ға ұлғайып, 2 303 мың шотты  құрады, оның ішінде:

  • депоненттер клиенттерінің қосалқы шоттарының саны 6,2 мыңға немесе 0,9%-ға дейін ұлғайып, 689 мың қосалқы шотты құрады  (2023 жылдың басынан бастап 139 мыңға немесе 25,2%-ға өсу);
  • брокерлер ашқан және біріктірілген омнибус-шоттар арқылы есепке алынатын дербес шоттар саны 99 мыңға немесе 6,5%-ға ұлғайып,  1 614 мың шотты құрады (2023 жылдың басынан бастап 1 201 мыңға немесе 3,9 есе өсу).

Бағалы қағаздар нарығына кәсіби қатысушылардың активтері негізінен бағалы қағаздар портфелінің төмендеуі нәтижесінде ағымдағы жылғы қазанда 7,6%-ға төмендеп, 2023 жылғы 1 қарашада 690,6 млрд теңгені құрады (2023 жылдың басынан бастап 19,3%-ға өсу). 2023 жылғы қазанда міндеттемелер контрагенттер алдындағы және жекелеген ұйымдарда репо операциялары бойынша міндеттемелердің төмендеуі нәтижесінде 16,2%-ға 238,7 млрд теңгеге дейін азайды (2023 жылдың басынан бері 37,7%-ға өсу). Бөлінбеген пайданың және резервтердің төмендеуімен байланысты меншікті капитал 2,3 %-ға 451,9 млрд теңгеге дейін төмендеді (2023 жылдың басынан бастап 11,4%-ға өсу).