Air Astana Директорлар кеңесінің 2024 жылғы 12 ақпанда қабылданған шешіміне сәйкес Компанияның жай акцияларын және жаһандық депозитарлық қолхаттарды сатып алу бағдарламасын бастайтынын хабарлайды.

Бағдарламаның мақсаты — компанияның қызметкерлердi көтермелеу бағдарламасына сай мiндеттемелерiн орындау. 

Компания 4 786 800 құнды қағазға (акция және ЖДҚ) дейін сатып алуға ниетті, бұл қазіргі уақытта 12 млн АҚШ доллары мөлшеріндегі ең жоғары сыйақыға (ілеспе шығыстарды қоса алғанда) компанияның орналастырылған акцияларының жалпы санының шамамен 1,3% -ын құрайды. 

Бағдарлама 2024 жылғы 30 сәуірде басталады және 2025 жылғы 8 ақпаннан кешіктірілмей аяқталады.

Бағдарламаны іске асыру үшін компания Халық Қаржы АҚ-ын, Фридом Финанс АҚ-ын және Freedom Finance Global PLC компаниясын тек орындалу шарттарымен, (і) Қазақстан қор биржасы АҚ-дағы және Астана халықаралық биржасындағы («AIX») акциялар бағдарламасының қолданылу кезеңінде; және (ii) Компания атынан AIX-дегі ЖДҚ компания атынан тартты. 

Сатып алу тиiстi биржалардың ережелерiне сәйкес басым нарықтық баға бойынша және нарықта терiс пайдалану туралы қолданылатын заңнамаға сәйкес жүзеге асырылатын болады.

Компания өз бағдарламасының нәтижелерін үнемі жариялап отыруға ниетті. 

Компания сондай-ақ, егер басқа брокерлер тартылса немесе бағдарлама Лондон қор биржасына таратылатын болса, хабарлайды.