аФинанс шағын қаржы ұйымы ЖШС Қазақстан қор биржасына 2023 жылға қаржылық есебін берді.

2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аудиттелген деректерге сәйкес (егер өзгесі көрсетілмесе, мың теңгемен):


Компанияның 2023 жылға қаржылық есептілігінің аудитін ALMIR CONSULTING ЖШС жүргізді. Аудиторлық қорытындыға сәйкес қаржылық есеп берушілік 2023 жылдың 31 желтоқсанындағы жағдай бойынша аФинанс шағын қаржы ұйымы ЖШС қаржылық жағдайын, сондай-ақ оның қаржылық нәтижелерін және ҚЕХС-ке сәйкес көрсетілген күні аяқталған кезең үшін ақша қаражатының қозғалысын барлық елеулі аспектілерде дұрыс көрсетеді.